Công ThỨc Làm Kem NgỌt Ngào NhẤt (Paperback)

Công ThỨc Làm Kem NgỌt Ngào NhẤt By Tâm Ninh Cover Image
$36.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Kem tự l m l một m n ăn sảng kho i. Tr tưởng tượng v hương vị của bạn kh ng c ranh giới. Trong khi kem vani v 's c la l những hương vị phổ biến nhất, bạn cũng n n thử nghiệm những hương vị mới. V dụ như một t kem mặn th sao? Ngo i ra, bạn c thể tự l m kem que, b nh kem hoặc kem nướng.


Nếu bạn từng lo lắng rằng m nh c thể kh ng tận dụng tối đa m y l m kem của m nh, th h y dẹp bỏ những lo lắng đ . C ng thức l m kem bao gồm c c hương vị như hoa oải hương, hạt dẻ, đại ho ng v tr Earl Grey. Ngay cả kem vani của Weinstein cũng kh ng g y nh m ch n với c c hương vị như Vanilla Crunch, Vanilla Rose v Vanilla Cracker Jack. Ngo i ra c n c rất nhiều c ng thức l m m n sorbet v granita nhẹ, sảng kho i với c c hương vị như T o Chardonnay, Dừa v Kiwi. Kết th c với c ng thức nấu nước sốt tự l m của t c giả. Ice Cream Book c mọi thứ bạn cần để l m cho bất kỳ dịp n o trở n n ngọt ng o hơn một ch t, cho d đ l dịp đặc biệt hay bữa ăn nhẹ l c nửa đ m.

Product Details
ISBN: 9781805427261
ISBN-10: 1805427261
Publisher: Tam Ninh
Publication Date: January 17th, 2023
Pages: 160
Language: Vietnamese