KuchaŘka PeČení Chleba Pro ZaČáteČníky (Paperback)

KuchaŘka PeČení Chleba Pro ZaČáteČníky By Stanislava Sulcová Cover Image
$47.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


co je chl b?

Chl b je opravdu jednoduch j dlo, kter se j po celou historii. Od star ch Egypťanů, kteř jej objevili, az po britsk roln ky, kteř společně přiv zeli těsto do m stn pek rny, a dokonce způsobili n rodn revoluci ve Francii. Chl b je důlezit , ale chutn j dlo, kter je velmi obl ben .

Jak pečete chleba?

Recepty na chl b mohou b t vyrobeny's minimem př sad: typicky kvasnice; pseničn nebo nepseničn mouka (nebo bezlepkov n hrazky); voda nebo jin kapaliny; a př padně sůl. V tomto kr tk m seznamu mohou recepty zahrnovat různ zaj mav př sady přidan do struktury těsta, jako jsou vejce, ml ko, m slo, př chutě a nepseničn zrna. Dals lze přidat po vytvořen struktury těsta, jako jsou sem nka, ořechy nebo susen ovoce, a vytvořit tak tis ce jedinečn ch odrůd. Tyto př sady jsou vyj dřeny jako procentu ln poměr k mouce, pekařskou procentu ln metodou nebo jednoduse hmotnost a/nebo objemem.

Odkud se vzal chl b?

Legenda ř k , ze ve starověk m Egyptě byla mokr psenice ponech na na tepl m kameni, pravděpodobně n hodou. O několik hodin později se farm ř vr til a zjistil, ze směs nakynula. Egypťan experimentovali's pečen m a přid v n m soli, aby narazili na prvn recepty na chl b. Nejstars zn mky chleba jsou datov ny do doby kolem roku 9500 př.nl.

Je zn mo, ze v t to době se pěstovala psenice a dals obiloviny. Lid si v t to době byli jisti vařen m na ohni, proto bychom oček vali, ze se vyr běly nějak bochn ky nebo rohl ky, ale nen to 100% prok z no.

Komerčn pek rny byly objeveny v Řecku z roku 1700 před nas m letopočtem. Pokud m te z jem dozvědět se v ce o historii chleba, je zde zaj mav čl nek na The Spruce Eats.

Product Details
ISBN: 9781805425793
ISBN-10: 180542579X
Publisher: Stanislava Sulcova
Publication Date: January 12th, 2023
Pages: 306
Language: Czech