Muỗng của niềm vui: Công thức món tráng miệng làm kem tại nhà (Paperback)

Muỗng của niềm vui: Công thức món tráng miệng làm kem tại nhà By Dung Đinh Cover Image
$53.98
Usually Ships in 1-5 Days

Description


M n tr ng miệng kem c c t nh để phụ t ng.
Kem ngọt từ từ nhỏ xuống từ một chiếc muỗng đ ng lạnh sẽ biến đổi một chiếc b nh hoặc nước sốt ngay khi n chạm v o. Kem gi u chất b o hấp thụ m i hương v hương vị v đưa ch ng đến mũi của bạn. Bất cứ thứ g kem chạm v o đều trở n n phong ph hơn, nhiều hương vị hơn, được cảm nhận's u sắc hơn. Hơn nữa, kem khuyến kh ch bạn tận hưởng khoảnh khắc. N đang tan chảy v thay đổi từng gi y-bạn phải ch đến n , nếu kh ng n sẽ biến mất.

Trong c c trang n y, bạn sẽ t m thấy một v i c ng thức nấu ăn chắc chắn m bạn sẽ sử dụng đi sử dụng lại v điều chỉnh theo m a, thực đơn hoặc th ch của bạn. Mỗi m n tr ng miệng đều c hương vị v kết cấu tuyệt vời, v mỗi c ng thức được thiết kế d nh ri ng cho căn bếp gia đ nh. Mặc d t i sẽ kh ng tuy n bố rằng mọi c ng thức trong cuốn's ch n y đều nhanh ch ng v dễ d ng (mặc d c nhiều c ng thức như vậy), nhưng t i sẽ n i rằng ch ng được sắp xếp hợp l nhất c thể v kết quả thực sự xứng đ ng với nỗ lực của ch ng t i. Bạn c thể trang tr ch ng l n hoặc xuống, t y thuộc v o c ch bạn b y ch ng ra đĩa hoặc loại kem bạn phục vụ c ng với ch ng.


Product Details
ISBN: 9781783574377
ISBN-10: 1783574372
Publisher: Dung Đinh
Publication Date: March 7th, 2023
Pages: 336
Language: Vietnamese